Permanente Vorming vanuit je zetel - Niet tevreden ? Geld terug !

10ptn permanente vorming voor advocaten

Normale prijs €349,00 €785,00 |  je bespaart €436,00 (55% korting)
/

Beschrijving

Zorgvuldig uitgekozen, zeer toegankelijke en 'brandend' actuele thema's voor jou gebundeld in 1 handig pakket. De 10 punten bundel is bedoeld om net voor het einde van het gerechtelijk jaar je nog even onder te dompelen in 4 van de meest bevraagde topics van het moment. Dit is absoluut een goede tijdsinvestering en bovendien behaal je nog tijdig je punten permanente vorming. Drie opleidingen van elk 2 punten en Eén opleiding van 4 punten, met 4 door het OVB geaccrediteerde attesten, goed voor samen 10 punten permanente vorming. 

De 10 punten bundel bestaat uit:

 

 

Juridische benadering van het Asbest attest

Het Asbest attest is verplicht vanaf november 2022. Deze Rich Media E-learning is gebaseerd op de uitgebreide wetenschappelijke kennis van Mr. Astrid Clabots die gespecialiseerd is in vastgoedrecht.

We staan stil bij wat en waarom het Asbest attest nodig is. We bekijken de noodzaak en toetsen dit in de verschillende situaties (verkoop, verhuur, erfenis, ...) maar ook aan de verschillende soorten gebouwen.

Tot slot bekijken we de regels inzake aansprakelijkheid en nemen een kijkje in de rechtspraak hierover.

Deze opleiding is in PRE-ORDER, van zodra beschikbaar (juni 2022) wordt deze toegevoegd aan je persoonlijk dashboard.

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de advocaat

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Zowel de aspecten burenhinder, gemene afsluiting als erfdienstbaarheden komen aan bod. Telkens worden de nieuwe artikelen besproken, met aandacht voor wat er nu juist is gewijzigd en de motivatie van deze wijzigingen. Tenslotte komen als afsluiter ook een aantal recente gerechtelijke uitspraken aan bod.

Juridische kijk op de rechtsgeldigheid van wils - en euthanasieverklaringen

Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen spelen een belangrijke rol. Patiënten die nog wilsbekwaam zijn kunnen op voorhand nadenken over hun toekomstige medische zorgen, voor wanneer ze wilsonbekwaam zouden worden en niet meer zelf kunnen beslissen.

Niet alleen kunnen ze vooraf een persoon aanwijzen als vertegenwoordiger in een wilsverklaring, maar ze kunnen ook instructies meegeven over hoe ze later behandeld zouden willen worden. Deze instructies kunnen de vorm aannemen van negatieve en positieve wilsverklaringen, d.w.z. dat patiënten kunnen aangeven wat ze wel en niet willen, en wanneer. 

Er bestaan veel misvattingen over voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen. In deze leeromgeving worden deze misvattingen weggenomen door eerst een begrippenkader aan te reiken en vervolgens dieper in te gaan op de vermelde fasen en de verschillende wilsverklaringen.

Financieel recht - Analyse van het werkkapitaal (WCR)

Deze opleiding werd ondersteund door het wetenschappelijk werk van Bedrijfsrevisor Guy Parmentier, een absolute authoriteit op dit gebied.

Meten is weten !  Het in kaart brengen van de historische financiële informatie op een geordende en gestructureerde manier is essentieel voor het management, haar adviseurs, haar juridische raadgevers. Deze historische informatie dient omwille van haar hoeveelheid samengevat te worden in essentiële ratio’s (kengetallen, KPI’s, enz.)

In deze opleiding wordt de focus gelegd op het werkkapitaal en maken we ook de analyse of er voldoende werkkapitaal voorzien werd/wordt. Dit laatste heeft een belangrijke functie in het financieel rechtsgebied.

 

Opbouw

Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Inhoudstafel

Juridische benadering van het Asbest attest
 • Wat is het Asbest attest?
 • Verplicht vanaf november 2022
 • Asbestinventarisatie
 • Wanneer is het nodig?
 • Verhuur vs Verkoop
 • Overdracht onroerend goed
 • Verplichtingen afhankelijk van het soort gebouw
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtspraak
Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de advocaat
 1. Burenhinder (ondertitel 1 van de wet)
  • Bovenmatige burenhinder
  • voorkomen van bovenmatige burenhinder
 2. Gemene afsluiting (ondertitel 2 van de wet)
  • Definitie
  • Omvang van de aandelen
  • Bewijs van de mandeligheid
  • Gedwongen wijze van ontstaan
  • Gedwongen verkoop en aankoop van mandeligheid
  • Vergoeding in geval van aankoop of overdracht
  • Algemene bevoegdheden op een gemene afsluiting
  • Bijzondere bevoegdheden op de gemene muur
  • Verplichtingen van de mede-eigenaars en afstand
  • Beperking op de verdeling
 3. Erfdienstbaarheden (ondertitel 3 van de wet)
 • Algemene bepalingen
  • Definitie
  • Zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid
  • Bronnen van erfdienstbaarheden
  • Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
   • Specifieke wijzen van verkrijging
    • Rechtshandeling
    • Verkrijgende verjaring
    • Bestemming door de eigenaar
   • Rechten en verplichtingen van de partijen
    • Gebruik en omvang
    • Onderhoud en bouwwerken
    • Afstand
    • Verdeling van de onroerende goederen
    • Toestand van het lijdend en van het heersend erf
   • Specifieke wijzen van tenietgaan
    • Bevrijdende verjaring
    • Vermenging
    • Verlies van nut
  • Wettelijke erfdienstbaarheden
   • Water
    • Waterafvloeiing tusen naburige percelen
    • Regeling voor bronnen en waterlopen
    • Dakdrop
   • Afstanden
    • Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken
    • Afstanden van beplantingen
    • Overhangende takken en wortels
   • Ingeslotenheid
    • Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg:
     • definitie
     • verkrijging en vaststelling
     • verplaatsing en afschaffing
  • Selectie van recente relevante rechtspraak

Juridische kijk op de rechtsgeldigheid van wils - en euthanasieverklaringen

0. Inleiding

1. Wilsverklaringen                                                                                                                   

1.1 Actuele en voorafgaande wilsverklaringen                                                                    

1.2 Positieve vs. negatieve wilsverklaringen                                                                        

1.3 Wilsverklaring bij leven vs. post-mortem                                                                        

1.4 Doel van wilsverklaringen                                                                                               

1.5 Levenstestament?                                                                                                         

1.6 Inhoud van een wilsverklaring

2. Patiëntenrechten                                                                                                                  

2.1 Negatieve wilsverklaring                                                                                                

2.2 Positieve wilsverklaring  

3. Euthanasieverklaring                                                                                                         

3.1 Soorten euthanasieverzoeken                                                                                      

3.2 Definiering euthanasie en gewetensclausule                                                               

3.3 Wetswijziging maart 2020                                                                                             

3.4 Opstellen euthanasieverklaring                                                                                    

3.5 Uitvoeren euthanasieverklaring                                                                                    

3.5.1 Geldigheidsduur                                                                                                   

3.5.2 Procedurevoorwaarden                                                                                       

3.5.3 Vertrouwenspersoon                                                                                           

3.6 Casus                                                                                                                            

3.6.1 Onderscheid vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

3.6.2 Cascaderegeling       

Financieel recht - Analyse van het werkkapitaal (WCR)

1. Introductie

2. De balans

            2.1 Permanent vermogen = long term financing

            2.2 Netto bedrijfskapitaal = net long term financing

            2.3 Net long term financing

            2.4 Negative net long term financing = net short-term financing

            2.5 Negatief netto bedrijfskapitaal

            2.6 Herwaarderingsmeerwaarden

            2.7 Begrip behoefte aan werkkapitaal

            2.8 Operating assets

            2.9 Operating liabilities

            2.10 Def WCR

            2.11 Calculation of WCR

3. Berekening werkkapitaal

            3.1 Berekening van werkkapitaal

            3.2 Herhaling: diverse schulden en WCR

            3.3 Negative WCR

            3.4 Fixed and variable WCR

            3.5 NLF and WCR

            3.6 Netto actief en geïnvesteerd vermogen

            3.7 Evolution of the MBS

            3.8 MBS of Lotus Bakeries

            3.9 Extra Information given by the managerial balance sheet

            3.10 Dynamic financial analysis of the MBS

            3.11 Matching principal

            3.12 Evolutions of WCR and their impact on cash

  3.13 Situations of WCR

            3.14 WCR can be influenced by the company

            3.15 The analysis of the MBS depends on the financial figures

            3.16 Normalized WORKING CAPITAL REQUIREMENT (WCR)” in share deals

            3.17 Review and conclusions

            3.18 Negative WCR

            3.19 Provisions and WCR

Attest / Accreditatie

Wanneer je een opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursussen met bijhorende certificaten, tellen volledig mee voor de punten permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. In deze bundel zijn 3 opleidingen geaccrediteerd voor telkens: 
2 punten door de Orde van de Vlaamse Balies
en de opleiding Goederenrecht voor:
4 punten door de Orde van de Vlaamse Balies
10ptn permanente vorming voor advocaten

10ptn permanente vorming voor advocaten

Welke opleiding zoek je ?

Schrijf je in...

Wil je graag op de hoogte blijven van onze nieuwste e-learnings ? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.

Je winkelwagen