Permanente Vorming vanuit je zetel - Niet tevreden ? Geld terug !

10u Bundel Permanente Vorming voor Accountants & Tax Advisors

maal verkocht in de voorbije u

Normale prijs €399,00 €950,00 |  je bespaart €551,00 (58% korting)
/

Beschrijving

10u Permanente Vorming met 6 opleidingen: Slimme Mobiliteit, Algemeen aftrekbare kosten, Legaal en Extralegale voordelen, Aftrekbaarheid van onroerend goed, Representatiekosten en GDPR opleiding. 

Deze 6 opleidingen zijn niet voor niets gebundeld door ons. 5 opleidingen die handelen over Aftrekbare Kosten in het teken van de Accountant / Fiscalist. Van de veranderde mobiliteit tot de Business Seat tijdens een sportevenement, van je werkkledij tot maaltijdcheques of andere voordelen, kortweg een absolute ondersteuning en opfrissing van de kennis die je dagelijks nodig hebt. Met uitbreiding van een 6e opleiding rond de vernieuwde GDPR wetgeving. Je organisatie en alle kantoormedewerkers moeten op de hoogte zijn van de richtlijnen inzake GDPR wetgeving en dat conform de Europese Verordening.

De 10 punten bundel bestaat uit:

Vanuit een overkoepelend perspectief belichten we de beginselen van de actuele BTW regelgeving, alsook de fiscale aspecten: ‘Welke kosten zijn beroepsmatig en welke privé?’, ‘Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om kosten of BTW aftrekbaar te maken?’, ‘Wat met Voordelen van Alle Aard?’... Deze en talloze andere vragen worden helder beantwoord aan de hand van representatieve voorbeelden. In een laatste luik nemen we ook de fiscale regels rond investeringen onder de loep. Zo kom je bijvoorbeeld alles te weten over de nieuwe regeling vanaf 01/01/2020, gebroken boekjaren en degressieve en lineaire afschrijvingen.

 • BTW aftrekbaarheid
  • Beroepsmatige kosten
  • Verschuldigde BTW
  • Belgisch BTW
  • BTW-conform document
  • Tijdspanne
 • Fiscale aftrekbaarheid
  • Tijdspanne
  • Bedoeling
  • Bewijslast
  • Beroepsmatig of VAA
 • Investeringen
  • Vanaf 01/01/2020
  • Degressieve afschrijving
  • Gebroken boekjaar

Ondernemen is bewegen. Maar wat betekenen al deze professionele en privé verplaatsingen voor de fiscaliteit en boekhouding? Dat is exact waar deze e-learning over gaat. Je verwerft op bevattelijke manier inzicht in de, soms complexe, materie van de aftrekbare kosten rond voertuigen en verplaatsingen. Naast autovervoer, krijg je ook een helder en compleet overzicht van de regelgeving bij andere voertuigen, zoals brommers en fietsen. Als laatste worden ook (zaken)reizen behandeld.

Deel 1: Auto

 • BTW aftrekbaarheid
 • Aftrekbeperking
 • Uitzonderingen
 • Gemengd gebruik
 • Rittenadministratie
 • Woon/WerkafstandForfait
 • Lichte vracht
 • Fiscaal
 • Parkingkosten

Deel 2: Fiets en Motorfiets

Deel 3: Reiskosten

   De e-learning start met de regelgeving voor handelspanden: huur, aankoop en renovatiewerken. Daarna wordt er dieper ingegaan op we de eigen woning, inclusief de consequenties voor elk mogelijk scenario: gratis ter beschikkingstelling, huursituaties en onderhoud.
   Om te eindigen zoomen we in op de nutsvoorzieningen, zoals: water, verwarming en elektriciteit. 
   Je krijgt niet alleen een praktisch inzetbare doorlichting van alle topics maar ook van herkenbare voorbeelden. Een uiterst handige leidraad voor iedereen die met deze materie te maken krijgt.

   • Handelspand
    • Aankopen
    • Huren
    • Renoveren
   • Eigen Woning
    • Gratis
    • Huurprijs
    • Onderhoud en herstellingen
   • Nutsvoorzieningen

   ‘De keuze aan voordelen die je je personeel, zakenrelaties en klanten kan aanbieden is uitgebreid: bedrijfswagens, sociale voordelen, relatiegeschenken… Voor wie niet helemaal mee is, kan dit thema voor behoorlijk wat onduidelijkheid zorgen, met alle gevolgen van dien.
   Deze e-learning werd deskundig opgebouwd om iedere ‘grijze zone’ vakkundig te elimineren.
   In een glasheldere structuur wordt ieder mogelijk topic behandeld en inzichtelijk gemaakt. Zo krijg je een logisch opgebouwd overzicht van alles waarop je moet letten wanneer je bepaalde voordelen en extra’s tegen elkaar afweegt.

   • Bedrijfswagen
   • Mobiliteitsbudget 
   • Forfaitaire Kosten
   • Relatiegeschenken
   • Sociale Voordelen
   • Vergoedingen

   Etentjes, recepties, publiciteit, opleiding… Vele kosten waarmee je geconfronteerd wordt, zijn qua aard niet altijd even duidelijk met de professionele activiteit verbonden.
   Toch zijn er een hoop scenario’s waarin dergelijke kosten alsnog in meer of mindere mate aftrekbaar worden. Daarover gaat deze e-learning.

   De opleiding geeft professionals een ondubbelzinnige kijk op de voorwaarden, percentages en gevolgen bij dit soort ‘atypische’ kosten. 
   We bekijken de boekhoudkundige en fiscale impact van feestjes, horecagebruik en publiciteit.

   • Maaltijdcheques en bedrijfsrestaurants
   • Restaurantkosten
   • Drank voor klanten en personeel
   • Personeelsfeest
   • Receptiekosten
   • Opendeurdagen
   • Business Seats
   • Publiciteitsartikelen
   • Luxe uitgaven
   • Kledij

    Sinds enkele jaren is er nieuwe wetgeving rond de bescherming van gegevens. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om te begrijpen welke gevolgen de GDPR wetgeving heeft voor jou. Als accountant of tax advisor sla je veel vertrouwelijke en persoonlijke gegevens op, daarom draag je een grote verantwoordelijk op vlak van gegevensbescherming en moet ook jij verantwoording afleggen hoe de gegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt worden.

    • GDPR
     • Waarom GDPR
     • Doelstelling
     • Persoonsgegevens en bestanden
     • Verwerking
     • Toelaabaarheid
     • Wettelijke verplichting
     • Rechteen van de betrokkene
    • GDPR compliancy
     • Checklist
     • Verwerkingsregister
     • Privacy Policy
     • Technische beveiliging
     • Interne organisatie

    Opbouw

    Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
    Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
    Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
    Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

    Inhoudstafel

    Algemeen aftrekbare kosten voor cijferberoepenMobiliteit-en de slimme fiscaliteit voor cijferberoepenCijferberoepen en fiscale aftrekbaarheid van onroerende goederen
    • BTW aftrekbaarheid
     • Beroepsmatige kosten
     • Verschuldigde BTW
     • Belgisch BTW
     • BTW-conform document
     • Tijdspanne
    • Fiscale aftrekbaarheid
     • Tijdspanne
     • Bedoeling
     • Bewijslast
     • Beroepsmatig of VAA
    • Investeringen
     • Vanaf 01/01/2020
     • Degressieve afschrijving
     • Gebroken boekjaar
    • Auto
     • BTW aftrekbaarheid
      • Aftrekbeperking
      • Uitzonderingen
      • Gemengd gebruik
      • Rittenadministratie
      • Woon/Werkafstand
      • Forfait
      • Lichte vracht
     • Fiscaal
      • AJ 2020
      • AJ 2021 – uitstootwaarde
      • Aftrekbeperking
      • Woon/Werkafstand
      • Fake Hybride wagens
      • Meer of Minderwaarde
      • Lichte vracht
      • Parkingkosten
    • MotorFiets
    • Fiets
    • Reiskosten

    Deel 1: AntiWitwas Wetgeving

    • Meldingsplicht – algemene principes & juridisch kader
    • UBO-register – de uiteindelijke begunstigde
     • Wat is het?
     • Wat is een UBO?
     • Identificatie?
     • Welke info nodig?
     • Wie registreert?
     • Permanente evolutie
    • Risicoklanten
     • Klantenonderzoek
     • Interne organisatie
     • Kwaliteit, opleiding en sensibilisering van personeel
     • Constante waakzaamheidsplicht
    • Controle en bijhorende sancties
    • Historiek:
     • Nationaal
     • Internationaal

    Deel 2: Voorkomen van de financiering van terrorisme

    • Fag – Financiële Actiegroep
    • Begrippen & Risico’s
    • Rol & verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar
    • Evolutie

    Deel 3: Beperking van het gebruik van contanten

    • Historiek
    • Algemene regelgeving
    • Uitzonderingen
    • Controle
    • Samengevat
    Fiscale legale - en extralegale voordelen voor cijferberoepenFiscale aftrekbaarheid - Representatiekosten voor cijferberoepenCijferberoepen en de GDPR wetgeving (Y. Andriessen)
    • A. Bedrijfswagen
     • Gratis ter beschikking
     • Tegen vergoeding
     • VAA
     • Eigen bijdrage
     • Verworpen uitgave
     • Mobiliteitsbudget
      • Duurzame mobiliteit
      • Milieuvriendelijke wagen
    • Forfaitaire Kosten
     • Kilometervergoeding
     • Dagvergoeding
     • Thuiswerk
     • Andere autokosten
    • ICT-kosten
    • Relatiegeschenken  
     • Personeel
     • Zakenrelatie
    • Sociale Voordelen
     • Gratis ter beschikking
    • Vergoedingen
     • Managementfees
     • Tantièmes
    • Maaltijdcheques en bedrijfsrestaurants
    • Restaurantkosten
    • Drank voor klanten en personeel
    • Personeelsfeest
    • Receptiekosten
    • Opendeurdagen
    • Business Seats
    • Publiciteitsartikelen
    • Luxe uitgaven
    • Kledij

    Deel 1: GDPR

    • Wat is GDPR
    • Waarom GDPR
    • Doelstelling verordening
    • Persoonsgegevens
     • Wat zijn persoonsgegevens
     • Wat is een verwerking
     • Wat is een bestand
    • Territoriale toepassing
    • Principes rond de verwerking
     • Doelbinding
     • Rechtmatigheid van verwerking
     • Toelaatbaarheidsgronden
      • Toestemming volgens de GDPR
      • Uitvoering van een overeenkomst
      • Wettelijke Verplichting
      • Rechtmatig belang
     • Speciale categorieën
    • Rechten van de betrokkene
    • Sancties

    Deel 2: GDPR Compliancy

    • Checklist
    • Verwerkingsregister
    • Privacy Policy
    • Verwerkingsovereenkomst
    • Technische beveiligingsmaatregelen
    • Organisatorische maatregelen

    Attest / Accreditatie

    Wanneer je een opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursussen met bijhorende certificaten, tellen volledig mee voor je uren permanente vorming. SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. Beide opleidingen zijn geaccrediteerd door het ITAA - categorie A

    Algemeen aftrekbare kosten voor cijferberoepen1 geaccrediteerde uren Cat A
    Mobiliteit - en de slimme fiscaliteit voor cijferberoepen2 geaccrediteerde uren Cat A
    Cijferberoepen en fiscale aftrekbaarheid van onroerende goederen1 geaccrediteerde uren Cat A
    Fiscale legale - en extralegale voordelen voor cijferberoepen2 geaccrediteerde uren Cat A
    Fiscale aftrekbaarheid - Representatiekosten voor cijferberoepen2 geaccrediteerde uren Cat A
    Cijferberoepen en de GDPR wetgeving (Y. Andriessen)2 geaccrediteerde uren Cat A
    10u Bundel Permanente Vorming voor Accountants & Tax Advisors

    10u Bundel Permanente Vorming voor Accountants & Tax Advisors

    Welke opleiding zoek je ?

    Schrijf je in...

    Wil je graag op de hoogte blijven van onze nieuwste e-learnings ? Schrijf je dan zeker in voor onze nieuwsbrief.

    Je winkelwagen