Permanente Vorming vanuit je zetel - Niet tevreden ? Geld terug !

Bundel Gezondheidsrecht

Normale prijs €299,00 €525,00 |  je bespaart €226,00 (43% korting)
/

Beschrijving

Drie opleidingen die gebaseerd zijn op het wetenschappelijk werk van Dr. Christophe Lemmens, een absolute autoriteit in dit rechtsgebied.

De Kwaliteitswet (wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg), legt de gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.
• Het aanwijzen van de bevoegde vertegenwoordiger wanneer vaststaat dat de patiënt wilsonbekwaam is. De wettelijk aangestelde vertegenwoordiger zal de patiëntenrechten uitoefenen.
Voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen spelen een belangrijke rol. Patiënten die nog wilsbekwaam zijn kunnen op voorhand nadenken over hun toekomstige medische zorgen, voor wanneer ze wilsonbekwaam zouden worden en niet meer zelf kunnen beslissen.

De 6 punten Gezondheidszorg bundel bestaat uit:

 

 

 


Opbouw

Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Inhoudstafel

De kwaliteitswet
 • Ratio legis 
 • Inwerkingtreding 
 • Toepassingsgebied
 • Diagnostische en therapeutische vrijheid (art. 4 t.e.m. art. 6)
 • Bekwaamheid en visum (art. 8 t.e.m. art. 10)
 • Karakterisatie (art. 12 en art. 13)
 • Omkadering van verstrekkingen (art. 14)
 • Anxiolyse of anesthesie (art. 15 en art. 16)
 • Continuïteit (art. 17 t.e.m. art. 20)
 • Permanentie (art. 21)
 • Voorschrift (art. 27 t.e.m. art. 30)
 • Praktijkvoering en samenwerkingsverbanden (art. 32)
 • Praktijkinformatie (art. 31 t.e.m. art. 32)
 • Patiëntendossier en gegevensdeling (art. 33 t.e.m. art. 40)
 • Peer review (art. 41)
 • Praktijkregister (art. 42)
 • Toezichtscommissie (art. 44 t.e.m. art. 61)
Burenrelaties in het nieuw goederenrecht voor de advocaat
 1. Burenhinder (ondertitel 1 van de wet)
  • Bovenmatige burenhinder
  • voorkomen van bovenmatige burenhinder
 2. Gemene afsluiting (ondertitel 2 van de wet)
  • Definitie
  • Omvang van de aandelen
  • Bewijs van de mandeligheid
  • Gedwongen wijze van ontstaan
  • Gedwongen verkoop en aankoop van mandeligheid
  • Vergoeding in geval van aankoop of overdracht
  • Algemene bevoegdheden op een gemene afsluiting
  • Bijzondere bevoegdheden op de gemene muur
  • Verplichtingen van de mede-eigenaars en afstand
  • Beperking op de verdeling
 3. Erfdienstbaarheden (ondertitel 3 van de wet)
 • Algemene bepalingen
  • Definitie
  • Zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid
  • Bronnen van erfdienstbaarheden
  • Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
   • Specifieke wijzen van verkrijging
    • Rechtshandeling
    • Verkrijgende verjaring
    • Bestemming door de eigenaar
   • Rechten en verplichtingen van de partijen
    • Gebruik en omvang
    • Onderhoud en bouwwerken
    • Afstand
    • Verdeling van de onroerende goederen
    • Toestand van het lijdend en van het heersend erf
   • Specifieke wijzen van tenietgaan
    • Bevrijdende verjaring
    • Vermenging
    • Verlies van nut
  • Wettelijke erfdienstbaarheden
   • Water
    • Waterafvloeiing tusen naburige percelen
    • Regeling voor bronnen en waterlopen
    • Dakdrop
   • Afstanden
    • Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken
    • Afstanden van beplantingen
    • Overhangende takken en wortels
   • Ingeslotenheid
    • Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg:
     • definitie
     • verkrijging en vaststelling
     • verplaatsing en afschaffing
  • Selectie van recente relevante rechtspraak

Juridische kijk op de rechtsgeldigheid van wils - en euthanasieverklaringen

0. Inleiding

1. Wilsverklaringen                                                                                                                   

1.1 Actuele en voorafgaande wilsverklaringen                                                                    

1.2 Positieve vs. negatieve wilsverklaringen                                                                        

1.3 Wilsverklaring bij leven vs. post-mortem                                                                        

1.4 Doel van wilsverklaringen                                                                                               

1.5 Levenstestament?                                                                                                         

1.6 Inhoud van een wilsverklaring

2. Patiëntenrechten                                                                                                                  

2.1 Negatieve wilsverklaring                                                                                                

2.2 Positieve wilsverklaring  

3. Euthanasieverklaring                                                                                                         

3.1 Soorten euthanasieverzoeken                                                                                      

3.2 Definiering euthanasie en gewetensclausule                                                               

3.3 Wetswijziging maart 2020                                                                                             

3.4 Opstellen euthanasieverklaring                                                                                    

3.5 Uitvoeren euthanasieverklaring                                                                                    

3.5.1 Geldigheidsduur                                                                                                   

3.5.2 Procedurevoorwaarden                                                                                       

3.5.3 Vertrouwenspersoon                                                                                           

3.6 Casus                                                                                                                            

3.6.1 Onderscheid vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

3.6.2 Cascaderegeling       

Financieel recht - Analyse van het werkkapitaal (WCR)

1. Introductie

2. De balans

            2.1 Permanent vermogen = long term financing

            2.2 Netto bedrijfskapitaal = net long term financing

            2.3 Net long term financing

            2.4 Negative net long term financing = net short-term financing

            2.5 Negatief netto bedrijfskapitaal

            2.6 Herwaarderingsmeerwaarden

            2.7 Begrip behoefte aan werkkapitaal

            2.8 Operating assets

            2.9 Operating liabilities

            2.10 Def WCR

            2.11 Calculation of WCR

3. Berekening werkkapitaal

            3.1 Berekening van werkkapitaal

            3.2 Herhaling: diverse schulden en WCR

            3.3 Negative WCR

            3.4 Fixed and variable WCR

            3.5 NLF and WCR

            3.6 Netto actief en geïnvesteerd vermogen

            3.7 Evolution of the MBS

            3.8 MBS of Lotus Bakeries

            3.9 Extra Information given by the managerial balance sheet

            3.10 Dynamic financial analysis of the MBS

            3.11 Matching principal

            3.12 Evolutions of WCR and their impact on cash

  3.13 Situations of WCR

            3.14 WCR can be influenced by the company

            3.15 The analysis of the MBS depends on the financial figures

            3.16 Normalized WORKING CAPITAL REQUIREMENT (WCR)” in share deals

            3.17 Review and conclusions

            3.18 Negative WCR

            3.19 Provisions and WCR

Attest / Accreditatie

Wanneer je een opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursussen met bijhorende certificaten, tellen volledig mee voor de punten permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. In deze bundel zijn 3 opleidingen geaccrediteerd voor telkens: 
2 punten door de Orde van de Vlaamse Balies
Bundel Gezondheidsrecht

Bundel Gezondheidsrecht

Welke opleiding zoek je ?

Elke week NIEUWE opleidingen !

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de nieuwste opleidingen en de scherpste promoties !

Je winkelwagen