Overmacht & Imprevisie In Het Belgische Contractenrecht
Overmacht & Imprevisie In Het Belgische Contractenrecht

Overmacht & imprevisie in het Belgische contractenrecht

Normale prijs
€240,00
Aanbiedingsprijs
€165,00
Eenheidsprijs
per 

Beschrijving:

Deze E-learning richt zich vooral naar: 
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • Vastgoedmakelaars, bestuurders en algemene directies met grondige voorkennis

Deze e-learning is gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be   en met de wetenschappelijke ondersteuning van prof.em. dr. Aloïs Van Oevelen , die hierover uitgebreid heeft gedoceerd en gepubliceerd.
Uiteraard is het onderwerp superactueel in deze Corona-tijden, gezien de vele vragen die heden ten dage overal verschijnen.

In het eerste deel van de e-learning wordt allereerst de gemeenrechtelijke regeling inzake overmacht besproken en wordt nadien ingegaan op de in de praktijk vaak voorkomende overmachtsbedingen .
Volgens hetzelfde stramien wordt in het tweede deel de rechtsfiguur van de imprevisie onderzocht. Ten slotte volgen enkele afrondende conclusies , mede in het licht van de Corona-crisis .

De doorlooptijd van deze E-learning bedraagt 4 uur.

 


Een aangename stem begeleidt je doorheen  de hele online cursus. Zo hoor én zie je hoe jij de leerstof in de praktijk kan omzetten.

Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie.

Leuke oefeningen verankeren de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil en er is een uitgebreide downloadbare documentatie voorzien.

Lees alvast het artikel:   Overmacht en imprevisie in Corona-tijden: de invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw B.W. (wetsvoorstel van 3 april 2019) had veel juristen meer rechtszekerheid gegeven


 1. Overmacht
  • De gemeenrechtelijke overmachtsregeling
   • Begrip en voorwaarden:
    • Het verschil tussen de begrippen ‘overmacht’ en ‘vreemde oorzaak’
    • De impact bij ‘resultaatsverbintenissen’, eerder dan bij ‘inspanningsverbintenissen’
    • Analyse van de voorwaarden om van overmacht te kunnen gewagen.
   • Bewijs: rechtstreeks of onrechtstreeks bewijs
   • Gevolgen:
  • Overmachtsbedingen
   • Verschijningsvormen, interpretatie en kwalificatie: analyse met voorbeelden van clausules
   • Geoorloofdheid
 2. Imprevisie
  • De gemeenrechtelijke regeling:
   • Het onderscheid met de overmachtsleer
   • Analyse van het standpunt van het Hof van Cassatie
  • Imprevisieclausules
   • Voorbeelden van clausules
   • Geoorloofdheid van deze clausules
 3. Toepassing inzake de Coronacrisis en algemeen besluit

De training wordt afgesloten met een toets. Als je de toets haalt, dan kun je het bijhorend certificaat downloaden. 

Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning  opleidingsverstrekker.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

 • BIBF - 4 uren permanente vorming
 • IAB - 4 uren permanente vorming
 • IBR - 4 uren permanente vorming
 • OVB - 4 punten permanente vorming
 • FSMA verzekering - in aanvraag
 • FSMA banken - in aanvraag
 • NKN - 4 uren permanente vorming
 • IBJ - 4 uren permanente vorming
 • BIV - 2 uren permanente vorming