Niet tevreden? Geld terug!

Het verschil tussen Los en Vast Asbest

Wat is het verschil tussen los (niet-hechtgebonden) en vast (hechtgebonden) asbest?

In dit blogbericht staan we even stil bij het verschil tussen Los en Vast Asbest. Het is van het allergrootste belang dat je weet wat het verschil is tussen deze 2 vormen.

Los asbest - niet hechtgebonden:

In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn de asbestvezels gebonden met een bindmiddel, zoals cement, bitumen, kunststof of lijm. De bekendste voorbeelden zijn asbesthoudende leien en golfplaten: daarbij zijn de asbestvezels gebonden in cement. In oudere gebouwen en woningen komen vandaag nog heel wat hechtgebonden asbesthoudende materialen voor.

Zolang men juist omspringt met materialen met vast asbest en men niet gaat breken, schuren, slijpen of boren komen er weinig of geen asbest-vezels vrij. Hechtgebonden asbestvezels en asbesthoudende toepassingen in goede staat zijn daarom het minst schadelijk voor de gezondheid

Vast asbest (hechtgebonden)


Niet hechtgebonden Asbestvezels en Asbesthoudende toepassingen daarentegen bevatten weinig bindmiddel of gebruiken een zwak bindmiddel zoals gips. De concentraties van de asbest-vezels zijn vaak erg hoog. Dat maakt deze materialen heel gevaarlijk. Niet-gebonden asbestmaterialen zijn immers gevoeliger voor beschadigingen en laten makkelijk asbestvezels los. Het bekendste voorbeeld is de plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming.

In oudere gebouwen komen vandaag nog heel wat niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen voor.

 

 Lees ook onze andere berichten over Asbest en het Asbestattest

 

 

Wij hebben ook een E-learning gemaakt over het Asbestattest: 

 of volg de 'on-demand' E-learning waar en waneer je wil door deze opleiding te kopen met of zonder geaccrediteerd certificaat Permanente Vorming:

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen