Niet tevreden? Geld terug!

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht

maal verkocht in de voorbije u

Normale prijs €220,00 €220,00 |  je bespaart €0,00 (0% korting)
/

Beschrijving

Wat is er veranderd aan burenrelaties in het nieuw goederenrecht?

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) trad in werking op 1 september 2021.

Deze wet is revolutionair en bevat volledig nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz.

Deze E-learning 'Burenrelaties in het nieuw goederenrecht', is gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be en met de wetenschappelijke ondersteuning van Mr. Michael Thielens en Mr. Ewoud Willaert van het advocatenkantoor Schoups. Er wordt specifiek een overzicht gegeven van Titel 5 van de nieuwe wet, meer bepaald deze inzake burenrelaties. 

Zowel de aspecten burenhinder, gemene afsluiting als erfdienstbaarheden komen aan bod. Telkens worden de nieuwe artikelen besproken, met aandacht voor wat er nu juist is gewijzigd en de motivatie van deze wijzigingen. Tenslotte komen als afsluiter ook een aantal recente gerechtelijke uitspraken aan bod.

Lees alvast de artikelen:

Zoals iedere E-learning van Swift Skills kan je ook deze 'Burenrelaties in het nieuw goederenrecht' bekijken waar en wanneer je wil, op laptop, smartphone, desktop... Pauzeren en hervatten zo vaak je wil!

Deze E-learning geeft recht op 2 punten permanente vorming, accreditatie door het BIV.

Concept

Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Inhoudstafel

 1. Burenhinder (ondertitel 1 van de wet)
  • Bovenmatige burenhinder
  • voorkomen van bovenmatige burenhinder
 2. Gemene afsluiting (ondertitel 2 van de wet)
  • Definitie
  • Omvang van de aandelen
  • Bewijs van de mandeligheid
  • Gedwongen wijze van ontstaan
  • Gedwongen verkoop en aankoop van mandeligheid
  • Vergoeding in geval van aankoop of overdracht
  • Algemene bevoegdheden op een gemene afsluiting
  • Bijzondere bevoegdheden op de gemene muur
  • Verplichtingen van de mede-eigenaars en afstand
  • Beperking op de verdeling
 3. Erfdienstbaarheden (ondertitel 3 van de wet)
 • Algemene bepalingen
  • Definitie
  • Zichtbaarheid van de erfdienstbaarheid
  • Bronnen van erfdienstbaarheden
  • Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
   • Specifieke wijzen van verkrijging
    • Rechtshandeling
    • Verkrijgende verjaring
    • Bestemming door de eigenaar
   • Rechten en verplichtingen van de partijen
    • Gebruik en omvang
    • Onderhoud en bouwwerken
    • Afstand
    • Verdeling van de onroerende goederen
    • Toestand van het lijdend en van het heersend erf
   • Specifieke wijzen van tenietgaan
    • Bevrijdende verjaring
    • Vermenging
    • Verlies van nut
  • Wettelijke erfdienstbaarheden
   • Water
    • Waterafvloeiing tusen naburige percelen
    • Regeling voor bronnen en waterlopen
    • Dakdrop
   • Afstanden
    • Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken
    • Afstanden van beplantingen
    • Overhangende takken en wortels
   • Ingeslotenheid
    • Wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg:
     • definitie
     • verkrijging en vaststelling
     • verplaatsing en afschaffing
  • Selectie van recente relevante rechtspraak

Attest / Accreditatie

Wanneer je de opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

2 uur door het BIV

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht

Burenrelaties in het nieuw goederenrecht

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen