Niet tevreden? Geld terug!

Gerechtelijke Reorganisatie - Accountant

maal verkocht in de voorbije u

Normale prijs €260,00 €260,00 |  je bespaart €0,00 (0% korting)
/

Beschrijving

Deze E-learning is gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be en met uitgebreide expertise van het advocatenkantoor Crivits & Persyn.

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een “openportaalbenadering”. De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuïteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld.

Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn. opschorting wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de onderneming bescherming genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook de verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort. De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

Concept

Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Inhoudstafel

Deel 1

  • Ontstaan van wetgeving, doelstelling, evolutie (kort maar krachtig)
  • Voorlopige maatregelen, ondernemingsbemiddelaar, …
  • Gerechtelijke reorganisatie:

o   Algemeen

o   Voorwaarden

o   Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie

o   Moratorium

Deel 2

  • Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (en buitengerechtelijk minnelijk akkoord)
  • Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

Deel 3

  • Gerechtelijke reorganisatie door overdracht van onderneming

Deel 4

  • Ruime slotbeschouwingen

Attest / Accreditatie

Wanneer je de opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

4 uur door het ITAA

Gerechtelijke Reorganisatie - Accountant

Gerechtelijke Reorganisatie - Accountant

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen