Niet tevreden? Geld terug!

Dynamische financiële analyse en optimalisatie financiële structuur en WCR (Deel 1)

maal verkocht in de voorbije u

Normale prijs €175,00 €175,00 |  je bespaart €0,00 (0% korting)
/

Beschrijving

 

Dynamische financiële analyse en optimalisatie financiële structuur en WCR

Meten is weten !  Het in kaart brengen van de historische financiële informatie op een geordende en gestructureerde manier is essentieel voor het management en haar adviseurs.

Deze historische informatie dient omwille van haar hoeveelheid samengevat te worden in essentiële ratio’s (kengetallen, KPI’s, enz.)

Op basis van deze gegevens kennen alle betrokken partijen de essentie van de onderneming en kunnen zij naar de toekomst ingrijpen waar nodig.

De dynamische financiële analyse is bijgevolg essentieel voor :

  • Investeringsbeslissingen
  • Dividend- en andere uitkeringen
  • Het berekenen van de historische behoefte aan werkkapitaal
  • Het analyseren van problematieken in de behoefte aan werkkapitaal
  • Het berekenen van toekomstgerichte informatie
  • Enz.

In dit eerste deel wordt de focus gelegd op het werkkapitaal.

Concept

Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

Inhoudstafel

Financiële Analyse Deel 1: WCR - Hoeveel werkkapitaal is nodig ?

1. Introductie

2. De balans

            2.1 Permanent vermogen = long term financing

            2.2 Netto bedrijfskapitaal = net long term financing

            2.3 Net long term financing

            2.4 Negative net long term financing = net short-term financing

            2.5 Negatief netto bedrijfskapitaal

            2.6 Herwaarderingsmeerwaarden

            2.7 Begrip behoefte aan werkkapitaal

            2.8 Operating assets

            2.9 Operating liabilities

            2.10 Def WCR

            2.11 Calculation of WCR

3. Berekening werkkapitaal

            3.1 Berekening van werkkapitaal

            3.2 Herhaling: diverse schulden en WCR

            3.3 Negative WCR

            3.4 Fixed and variable WCR

            3.5 NLF and WCR

            3.6 Netto actief en geïnvesteerd vermogen

            3.7 Evolution of the MBS

            3.8 MBS of Lotus Bakeries

            3.9 Extra Information given by the managerial balance sheet

            3.10 Dynamic financial analysis of the MBS

            3.11 Matching principal

            3.12 Evolutions of WCR and their impact on cash

  3.13 Situations of WCR

            3.14 WCR can be influenced by the company

            3.15 The analysis of the MBS depends on the financial figures

            3.16 Normalized WORKING CAPITAL REQUIREMENT (WCR)” in share deals

            3.17 Review and conclusions

            3.18 Negative WCR

            3.19 Provisions and WCR

 

Attest / Accreditatie

Swift Skills E-learning is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker.

Op het einde van elke rich media e-learning, kun je het bijhorend certificaat, geaccrediteerd door het ITAA, downloaden. Alle e-learnings met bijhorend certificaat, tellen volledig mee voor je punten permanente vorming. Alle attesten staan steeds op naam van diegene die geregistreerd staat.

Deze opleiding is geaccrediteerd voor: 2u Cat. A
Dynamische financiële analyse en optimalisatie financiële structuur en WCR (Deel 1)

Dynamische financiële analyse en optimalisatie financiële structuur en WCR (Deel 1)

Welke opleiding zoek je ?

Je winkelwagen