Niet tevreden? Geld terug!

Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht

maal verkocht in de voorbije u

Normale prijs €260,00 €260,00 |  je bespaart €0,00 (0% korting)
/

Beschrijving

Deze e-learning is gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be  en met de wetenschappelijke ondersteuning van prof.em. dr. Aloïs Van Oevelen, die hierover uitgebreid heeft gedoceerd en gepubliceerd.

Uiteraard is het onderwerp superactueel, ook voor bedrijfsjuristen, in deze Corona-tijden, gezien de vele vragen die heden ten dage overal verschijnen.

In het eerste deel van de e-learning wordt allereerst de gemeenrechtelijke regeling inzake overmacht besproken en wordt nadien ingegaan op de in de praktijk vaak voorkomende overmachtsbedingen. Volgens hetzelfde stramien wordt in het tweede deel de rechtsfiguur van de imprevisie onderzocht. Ten slotte volgen enkele afrondende conclusies , mede in het licht van de Corona-crisis .

Lees alvast het artikel:   Overmacht en imprevisie in Corona-tijden: de invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw B.W. (wetsvoorstel van 3 april 2019) had veel juristen meer rechtszekerheid gegeven

  Concept

  Anders dan bij een ‘gewone webinar’ maken wij vooral gebruik van ‘Rich Media Content’, dus veel video’s, leuke animaties, mooie grafische voorbeelden, enz. Hierdoor wordt je leerervaring veel boeiender en dynamischer en wordt leren gewoon leuk! 
  Een aangename stem begeleidt je doorheen de hele online cursus. zo hoor en zie je, hoe jij de leerstof in praktijk kan omzetten. 
  Tal van praktische voorbeelden, animatievideo’s en leuke illustraties maken ook de moeilijke onderwerpen makkelijk te begrijpen en eenvoudig te vertalen naar jouw werksituatie. 
  Via interactie verankeren we de leerstof zodat je de belangrijke elementen nooit meer vergeet. Je kan de cursus ook pauzeren en hervatten wanneer je wil.

  Inhoudstafel

  1. Overmacht
   • De gemeenrechtelijke overmachtsregeling
    • Begrip en voorwaarden:
     • Het verschil tussen de begrippen ‘overmacht’ en ‘vreemde oorzaak’
     • De impact bij ‘resultaatsverbintenissen’, eerder dan bij ‘inspanningsverbintenissen’
     • Analyse van de voorwaarden om van overmacht te kunnen gewagen.
    • Bewijs: rechtstreeks of onrechtstreeks bewijs
    • Gevolgen:
   • Overmachtsbedingen
    • Verschijningsvormen, interpretatie en kwalificatie: analyse met voorbeelden van clausules
    • Geoorloofdheid
  2. Imprevisie
   • De gemeenrechtelijke regeling:
    • Het onderscheid met de overmachtsleer
    • Analyse van het standpunt van het Hof van Cassatie
   • Imprevisieclausules
    • Voorbeelden van clausules
    • Geoorloofdheid van deze clausules
  3. Toepassing inzake de Coronacrisis en algemeen besluit

   

  Attest / Accreditatie

  Wanneer je de opleiding volledig gevolgd hebt, kun je het bijhorend certificaat downloaden. Deze e-learning cursus met bijhorend certificaat, telt volledig mee voor de uren permanente vorming . SwiftSkills is erkend als officieel e-learning opleidingsverstrekker. Deze opleiding is geaccrediteerd voor:

  4 uur door het instituut voor Bedrijfsjuristen

  Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht

  Gevolgen van overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht

  Welke opleiding zoek je ?

  Je winkelwagen